banner-customer

Trang chủ Khách hàng Marico Việt Nam

Marico Việt Nam

Công ty Cổ Phần Marico South East Asia là một trong những Tập đoàn Sản xuất Hàng tiêu dùng hàng đầu của Ấn Độ hoạt động trong lĩnh vực Làm đẹp và Sức khỏe. Marico làm việc với sự tự do và cơ hội để tạo sự khác biệt cho cuộc sống của tất cả các bên liên quan – người tiêu dùng, cộng sự, thành viên, cổ đông và toàn xã hội.

Marico đã nuôi dưỡng hơn 25 thương hiệu trong các lĩnh vực chăm sóc tóc, chăm sóc da, dầu ăn được, thực phẩm sức khỏe, chăm sóc cho nam và chăm sóc vải. Ở Việt Nam Marico được biết đến với thương hiệu dầu gội X-men nổi tiếng.

Đầu năm 2007, Marico thay đổi chiến lược của mình, bắt đầu mở rộng ra các thị trường ngoài Trung Đông thay vì chỉ tập trung vào thị trường nội địa như trước. Mua lại ICP là một phần trong chiến lược mở rộng sang các thị trường ở châu Á và châu Phi.