banner-customer

Trang chủ Khách hàng VinaCapital

VinaCapital

vina

VinaCapital là công ty quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu tập trung vào thị trường Việt Nam, với một danh mục đầu tư đa dạng gần 2 tỷ USD tài sản thuộc quyền quản lý. VinaCapital được thành lập vào năm 2003 và tự hào có một đội ngũ các giám đốc quản lý có kinh nghiệm sâu rộng về tài chính quốc tế và đầu tư. VinaCapital có các quỹ bao gồm: thị trường vốn, cổ phần tư nhân, thu nhập cố định, vốn đầu tư mạo hiểm, bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Để bắt kịp xu thế phát triển công nghệ cùng với sự phát triển toàn diện của công ty, việc quản lý luôn được đầu tư và phát triển hàng đầu, nhằm tăng sức cạnh tranh, kiểm soát thị trường, kiểm soát được các khoảng đầu tư. VinaCapital đã quyết định triển khai dự án IMA, Dự án IMA được phát triển dựa trên các yêu cầu đặt ra của Vinacaptial – yêu cầu đặc thù của ngành tài chính. Giải pháp sẽ được triển khai trên toàn bộ hệ thống của Vinacapital tại thị trường Việt Nam.