bg-solution-field

Trang chủ NÔNG - NGƯ NGHIỆP

22 Tháng Tám, 2018

Quản Lý Tuyến Bán Hàng Trong Ngành Nông Nghiệp

Trong phân phối, quản lý tuyến bán hàng hiệu quả luôn là “kim chỉ nam” hỗ trợ đắc lực cho Doanh Nghiệp. Để xây dựng các tuyến bán hàng tối ưu luôn là bài...

XEM THÊM

22 Tháng Tám, 2018

Giải Pháp DMS Thay Đổi Lối Mòn Trong Quản Lý Nông Nghiệp

Ở Việt Nam Nông Nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Trước những tiềm năng lớn của ngành nông nghiệp, hàng...

XEM THÊM

3 Tháng Tám, 2018

HỢP TRÍ – ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP PHẦN MỀM DMS eSales VÀO PHÂN PHỐI VÀ SẢN XUẤT.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Trí được sáng lập bởi các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, với tình yêu vô tận dành cho nông nghiệp và nông dân Việt Nam, Hợp...

XEM THÊM

23 Tháng Bảy, 2018

PHẦN MỀM QUẢN LÝ IoT VÀ SMART FARMING

Theo các nhà chuyên gia nhận định, kinh tế trang trại đang là nền kinh tế mũi nhọn trong sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam. Các trang trại đang phát huy...

XEM THÊM