bg-solution-field

Trang chủ Y TẾ - DƯỢC PHẨM

22 Tháng Tám, 2018

Nâng Tầm Quản Lý Kênh Phân Phối Ngành Dược Phẩm

Quản lý kênh phân phối hiệu quả luôn là tiên chỉ hàng đầu của Doanh Nghiệp. Việc tập trung phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm giúp Doanh Nghiệp tạo dựng...

XEM THÊM

22 Tháng Tám, 2018

Giải Pháp eSales Cloud DMS dành cho ngành Dược Phẩm

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành y tế, dược phẩm và chăm sóc sức khỏe cũng trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, các sản phẩm công nghệ lần lượt...

XEM THÊM

22 Tháng Tám, 2018

Lý Do Ngành Dược Cần Có Giải Pháp Để Quản Lý Hàng Tồn Kho?

Hàng tồn kho là một trong những tài sản lưu động quan trọng và chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản lưu động của hầu hết các Doanh Nghiệp sản xuất. Công...

XEM THÊM

23 Tháng Bảy, 2018

Giải Pháp Quản Lý Phân Phối Ngành Dược Phẩm – Y Tế

Theo Business Monitor International (BMI), ngành dược của Việt Nam luôn tăng trưởng hai con số, bất chấp suy thoái. Công nghiệp dược Việt Nam đang có cơ hội rất lớn...

XEM THÊM