slider-news

Trang chủ Tin Tức GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO LOGISTIC VÀ WAREHOUSE

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHO LOGISTIC VÀ WAREHOUSE

Kho hàng hóa được xem là một trong những tài sản có giá trị lớn của Doanh Nghiệp, vì vậy nếu kiểm soát được tốt hàng tồn kho sẽ giúp Doanh Nghiệp gia tăng được hiệu quả trong kinh tế, cân bằng giữa cung và cầu hàng hóa trên thị trường, đối phó hiệu quả với sự biến động của thị trường. Giải pháp phần mềm Logistic và warehouse ra đời hỗ trợ Doanh Nghiệp giải quyết hiệu quả các khó khăn tồn động.

Nhưng thực tế, việc quản lý kho hàng hóa vẫn tồn tại một số khó khăn như:

 • Tốn nhiều thời gian, không theo dõi được hành trình vận chuyển hàng hóa
 • Báo cáo về hàng hóa vẫn chưa chính xác, mất nhiều thời gian để thống kê
 • Việc xuất hàng và chuyển giao hàng hóa nội bộ khá phức tạp
 • Khó khăn trong việc tìm kiếm hàng hóa
 • Kết quả phân tích dữ liệu mất nhiều thời gian và chưa được chính xác
 • Không khai thác được hiệu quả nguồn nhân lực

Từ các khó khăn trên, Giải pháp phần mềm cho logistic và Warehouse ra đời, với giải pháp được thiết kế đặc thù riêng cho ngành Logistic và Warehouse sẽ giúp các Doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực này quản lý được cả front end lẫn back end một cách hiệu quả và xuyên suốt, đồng nhất dữ liệu…

Ngoài những tính năng trên, Giải pháp phần mềm cho logistic và warehouse sẽ giải quyết được các vấn đề như:

 • Cung cấp cho Doanh Nghiệp mô-đun chuyên biệt quản lý kho bãi, luân chuyển hàng hóa giữa các kho, cung cấp các công cụ kiểm soát mật độ lưu trữ trong từng kho,..
 • Thống kê cho Doanh Nghiệp các khoảng phí lưu kho, phí bóc dở hàng hóa nhanh chóng và chính xác.
 • Các tính năng theo dõi hàng hóa, chia từng lô hàng để mang đến từng Khách Hàng.
 • Tích hợp phần mềm kế toán Doanh Nghiệp có thể lập báo cáo, thiết lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn dễ dàng và thuận tiện nhất.
 • Quản lý được nhân sự, lộ trình, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và phương tiện vận chuyển
 • Tiết kiệm thời gian

Đồng thời các tính năng được tích hợp trong phần mềm giúp Doanh Nghiệp dễ dàng trong các khâu quản lý tổng thể như:

 • Báo cáo doanh thu
 • Báo cáo kế toán
 • Quản lý chi tiết đơn hàng
 • Quản lý giao nhận
 • Quản lý về hàng hóa trong kho
 • Quản lý nhân viên

Giải pháp HQsoft luôn mang đến lợi ích thiết thực cho Khách Hàng.

HQSOFT – OPTIMIZE BUSSINESS- MAXIMIZE PROFIT.

Từ khóa:
INPUT YOUR COMMENT

bài viết liên quan