Trang chủ Tin Tức Hot News

22 May, 2024 | Hot News

HQSOFT – 18 NĂM CHINH PHỤC NHỮNG CON SÓNG, THÀNH CÔNG TIẾP NỐI VÀ HƠN THẾ NỮA

18 năm – một hành trình đủ dài để HQSOFT hình thành, phát triển và khẳng định vị thế của...

XEM THÊM

29 April, 2024 | Hot News

MODERNIZE AND TRANSFORM DISTRIBUTION SYSTEM IN AGRICULTURE: VALUE CHAIN FROM eSales DMS

Digital transformation brings many benefits to many fields. The agricultural sector is also gradually shifting to digitalizing...

XEM THÊM

29 April, 2024 | Hot News

SỐ HÓA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRONG NÔNG NGHIỆP: CHUỖI GIÁ TRỊ THIẾT THỰC TỪ eSales DMS 

Chuyển đổi số mang đến nhiều lợi ích cho nhiều lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp cũng...

XEM THÊM

24 April, 2024 | Hot News

6 STEPS TO SUCCESSFULLY DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGY FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

In the context of the strong development of the 4.0 Industrial Revolution, digital transformation is one of the factors that...

XEM THÊM

24 April, 2024 | Hot News

6 BƯỚC GIÚP CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số là một trong...

XEM THÊM

29 March, 2024 | Hot News

NOUS VIETNAM COOPERATED WITH HQSOFT TO APPLY DIGITAL TRANSFORMATION IN THE DISTRIBUTION SYSTEM

Nous Vietnam officially signed a cooperation agreement with HQSOFT to deploy eSales SFA solution for more than 15 salesman...

XEM THÊM

29 March, 2024 | Hot News

NOUS VIỆT NAM PHỐI HỢP CÙNG VỚI HQSOFT CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Nous Việt Nam chính thức ký kết hợp tác với HQSOFT để triển khai giải pháp eSales SFA cho hơn 15 Salesman...

XEM THÊM

28 March, 2024 | Hot News

5 TECHNOLOGY TRENDS FOR THE CONSUMER INDUSTRY IN 2024

Entering the digital technology era, businesses have taken advantage of the power of digital transformation as a tool to...

XEM THÊM

27 March, 2024 | Hot News

5 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ DÀNH CHO NGÀNH TIÊU DÙNG NĂM 2024 

Bước vào kỷ nguyên công nghệ số, các doanh nghiệp đã tận dụng sức mạnh chuyển đổi số như...

XEM THÊM