bannervideoAPP

Hướng Dẫn Sử Dụng eSales Cloud DMS Trên APP

Chức Năng Đăng Kí Tích Lũy

Chức Năng Tạo Khách Hàng Mới

Chức Năng Đăng Kí CTTB

Chức Năng Chuẩn Bị

Chức Năng Đồng Bộ

Đăng Nhập Và Cập Nhật Phiên Bản Mới

Chức Năng Đổi Mật Khẩu

Chỉ Số Hiển Thị Trên Màn Hình Chính

Chức Năng Chấm Công Đầu Ngày

 bannervideoAPP

Hướng Dẫn Sử Dụng eSales Cloud DMS Trên APP

Chức Năng Bán Hàng

Chức Năng Báo Cáo

Chức Năng Cài Đặt

Chức Năng Chấm Công Cuối Ngày

Chức Năng Thông Báo

 bannervideoweb

Hướng Dẫn Sử Dụng eSales Cloud DMS Trên Cloud

Chức Năng Duyệt Khách Hàng Tham Gia CTTB

Chức Năng Khởi Tạo Chương Trình Trưng Bày

Chức Năng Xác Nhận Đơn Hàng PDA

Chức Năng Nhập Đơn Bán Hàng & In Hóa Đơn Giao Nhận

Chức Năng Nhập Hàng Nhập Hóa Đơn

Chức Năng Chuyển Kho

Chức Năng Xuất Kho

Chức Năng Nhập Kho

Đăng Nhập Hệ Thống

 bannervideoweb

Hướng Dẫn Sử Dụng eSales Cloud DMS Trên Cloud

Chức Năng Cài Đặt KPI Cho Nhân Viên Bán Hàng

Chức Năng Khởi Tạo Chương Trình Khuyến Mãi

Chức Năng Xem Báo Cáo Hằng Ngày Của Nhân Viên

Chức Năng Xem Báo Cáo Tồn Kho

Chức Năng Truy Vấn Vị Trí Nhân Viên

Chức Năng Xem Và Đánh Giá CTTB

 customer_png_357313

Trải Nghiệm Của Khách Hàng

Marico ứng dụng giải pháp quản lý trưng bày của HQsoft

 banner eSales-01

Giải Pháp eSales Cloud DMS

Phân Hệ Quản Lý POSM – Giải Pháp Quản Trị Hệ Thống Phân Phối

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PG HIỆU QUẢ – PHÂN HỆ CỦA GIẢI PHÁP DMS

Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống Phân Phối

Phân Hệ FCS – Quản Lý Và Theo Dõi Chỉ Tiêu Bán Hàng

Phân Hệ DPM – Phần Mềm Quản Lý Hệ Thống Phân Phối

Tự Động Hóa Quy Trình Đặt Hàng? Bạn Nghĩ Sao Về Việc Này?

Tự Động Hóa Quy Trình Đặt Hàng? Bạn Nghĩ Sao Về Việc Này?🏆🏆
#HQsoft #Solutions #DMS #VMI

 hinh-up-video

Công Ty HQsoft

Company Introduction HQsoft – Giải Pháp Quản Trị Hệ Thống Phân Phối