Trang chủ Tin Tức Tin Hoạt Động

29 March, 2024 | Tin Hoạt Động

NOUS VIETNAM COOPERATED WITH HQSOFT TO APPLY DIGITAL TRANSFORMATION IN THE DISTRIBUTION SYSTEM

Nous Vietnam officially signed a cooperation agreement with HQSOFT to deploy eSales SFA solution for more than 15 salesman...

XEM THÊM

29 March, 2024 | Tin Hoạt Động

NOUS VIỆT NAM PHỐI HỢP CÙNG VỚI HQSOFT CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Nous Việt Nam chính thức ký kết hợp tác với HQSOFT để triển khai giải pháp eSales SFA cho hơn 15 Salesman...

XEM THÊM

28 March, 2024 | Tin Hoạt Động

5 TECHNOLOGY TRENDS FOR THE CONSUMER INDUSTRY IN 2024

Entering the digital technology era, businesses have taken advantage of the power of digital transformation as a tool to...

XEM THÊM

27 March, 2024 | Tin Hoạt Động

5 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ DÀNH CHO NGÀNH TIÊU DÙNG NĂM 2024 

Bước vào kỷ nguyên công nghệ số, các doanh nghiệp đã tận dụng sức mạnh chuyển đổi số như...

XEM THÊM

22 March, 2024 | Tin Hoạt Động

ANKO VIETNAM INVESTS IN EFFECTIVE SALES SOLUTIONS FOR MORE THAN 400 SALESMAN 

Last week, ANKO Vietnam decided to invest in HQSOFT’s eSales DMS Solution distribution system management solution....

XEM THÊM

22 March, 2024 | Tin Hoạt Động

ANKO VIỆT NAM ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP BÁN HÀNG HIỆU QUẢ CHO HƠN 400 NHÂN VIÊN KINH DOANH 

Tuần qua, ANKO Việt Nam đã quyết định đầu tư giải pháp quản lý hệ thống phân phối eSales DMS...

XEM THÊM

15 March, 2024 | Tin Hoạt Động

[HQSOFT x IDS] WEBINAR – Business Transformation Through Utilization of Distribution Management Solution to Increase Company Productivity 

Vào ngày 07/03/2024, HQSOFT đã kết hợp với Công ty PT.IDS Teknologi tổ chức thành công WEBINAR “Business...

XEM THÊM

15 March, 2024 | Tin Hoạt Động

[HQSOFT x IDS] WEBINAR – Business Transformation Through Utilization of Distribution Management Solution to Increase Company Productivity

On 07/03/2024, HQSOFT combined with IDS Indonesia to successfully organize WEBINAR “Business Transformation Through...

XEM THÊM

15 March, 2024 | Tin Hoạt Động

ANVY OPTIMIZES PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION CHANNEL WITH eSALES DMS SOLUTION

On March 11, 2024, Anvy and HQSOFT launched the eSales DMS Solution system. A modern technology solution helps Anvy better...

XEM THÊM