UPLIFT

12 July, 2023 | UPLIFT

HQSOFT vinh hạnh đồng hành cùng Workshop “TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG NGÀNH DƯỢC – TRUYỀN THÔNG ĐA KÊNH OMNICHANNEL VÀ CÁ NHÂN HÓA”. 

Ngày 09/07 vừa qua, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn đã diễn ra thành công Workshop “Trải...

3 March, 2022 | UPLIFT

PARTNERSHIP AGREEMENT SIGNING CEREMONY FOR MARKETING STRATEGY: HQSOFT – GO GLOBAL 

The signing ceremony of the partnership agreement between HQSOFT – Distribution & Retail Expert and UPLIFT –...

3 March, 2022 | UPLIFT

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC: HQSOFT – GO GLOBAL  

Ngày 01/03/2022, HQSOFT – Distribution & Retail Expert và UPLIFT – Training & Consulting đã diễn...