Trang chủ Tin Tức eSales Solution

13 April, 2022 | eSales Solution

eSALES DMS SOLUTION – 8 TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ. 

eSales DMS Solution nằm trong hệ sinh thái HQSOFT – Distribution & Retail Expert, là giải pháp nổi bật...

XEM THÊM

4 April, 2022 | eSales Solution

HQSOFT DISTRIBUTION & RETAIL ECOSYSTEM INTRODUCTION

Distribution & Retail is a chain of processes such as wholesale, retail, agency, marketing, customer care, forwarding, franchising,...

XEM THÊM

1 April, 2022 | eSales Solution

GIỚI THIỆU HỆ SINH THÁI PHÂN PHỐI & BÁN LẺ HQSOFT 

Phân phối bán lẻ là chuỗi các quy trình bán buôn, bán lẻ, đại lý, tiếp thị, CSKH, giao nhận, nhượng...

XEM THÊM

8 February, 2022 | eSales Solution

[SABECO x HQSOFT] KICK-OFF CEREMONY eSales SOLUTION FOR PA/PG MANAGEMENT

In January 2022, HQSOFT and SABECO (Saigon Beer – Alcohol – Beverage Cooperation) held a signing ceremony to...

XEM THÊM

8 February, 2022 | eSales Solution

[SABECO x HQSOFT] ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP eSales TRONG VIỆC QUẢN LÝ PA/PG

Vào tháng 1/2022, HQSOFT và SABECO (Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài...

XEM THÊM

12 December, 2018 | eSales Solution

New Direction in Agriculture – Distribution System Management Solution in Agriculture. 

The application of technology in agriculture demonstrates superiority over traditional agriculture. In Vietnam, the emergence...

XEM THÊM