slider-news

Trang chủ Tin Tức dataWarehouse & BI

4 Tháng Tư, 2022 | dataWarehouse & BI

HQSOFT DISTRIBUTION & RETAIL ECOSYSTEM INTRODUCTION

Distribution & Retail is a chain of processes such as wholesale, retail, agency, marketing, customer care, forwarding, franchising,...

XEM THÊM

1 Tháng Tư, 2022 | dataWarehouse & BI

GIỚI THIỆU HỆ SINH THÁI PHÂN PHỐI & BÁN LẺ HQSOFT 

Phân phối bán lẻ là chuỗi các quy trình bán buôn, bán lẻ, đại lý, tiếp thị, CSKH, giao nhận, nhượng...

XEM THÊM