Ajinomoto Việt Nam

30 June, 2021 | Ajinomoto Việt Nam

[HQSOFT x AJINOMOTO] KICK-OFF MEETING: THE DMS SOLUTION PROJECT

On June 30th June 2021, HQSOFT and Ajinomoto Vietnam held a kick-off meeting of the DMS software solution implementation...

30 June, 2021 | Ajinomoto Việt Nam

[HQSOFT x AJINOMOTO] Ký kết triển khai dự án Giải pháp DMS với phần mềm eSales Cloud DMS giữa HQSOFT và Ajinomoto Việt Nam.

Ngày 30/06/2021, HQSOFT đã có buổi kick-off meeting triển khai dự án Giải pháp DMS cùng với phần mềm...