Trang chủ Tin Tức optimize business

22 December, 2021 | optimize business

HQSOFT’S ACTIVITY: 2GETHER WE WISH

The memorable 2021 has come to an end with many changes, stories, and impacts from the Covid-19 pandemic. HQSOFT would...

XEM THÊM

22 December, 2021 | optimize business

HOẠT ĐỘNG HQSOFT: 2GETHER WE WISH – CÙNG NHAU TA ƯỚC

Năm 2021 sắp trôi qua với rất nhiều biến động, nhiều câu chuyện và ảnh hưởng của từ đại...

XEM THÊM

31 August, 2021 | optimize business

[HQSOFT x ZOETIS] Enhancing & Modernize Distribution Channels with Partners

Last August 2021, HQSOFT collaborated with Zoetis Vietnam kicked off the project: “Enhancing & Modernize Distribution...

XEM THÊM

31 August, 2021 | optimize business

[HQSOFT x ZOETIS] NÂNG TẦM VÀ HIỆN ĐẠI HOÁ KÊNH PHÂN PHỐI VỚI ĐỐI TÁC

Tháng 08/2021 vừa qua, Zoetis Việt Nam đã kết hợp cùng HQSOFT triển khai dự án: Nâng tầm & Hiện...

XEM THÊM

30 June, 2021 | optimize business

[HQSOFT x AJINOMOTO] KICK-OFF MEETING: THE DMS SOLUTION PROJECT

On June 30th June 2021, HQSOFT and Ajinomoto Vietnam held a kick-off meeting of the DMS software solution implementation...

XEM THÊM

30 June, 2021 | optimize business

[HQSOFT x AJINOMOTO] Ký kết triển khai dự án Giải pháp DMS với phần mềm eSales Cloud DMS giữa HQSOFT và Ajinomoto Việt Nam.

Ngày 30/06/2021, HQSOFT đã có buổi kick-off meeting triển khai dự án Giải pháp DMS cùng với phần mềm...

XEM THÊM