Trang chủ Tin Tức quản lý hệ thống phân phối

16 August, 2023 | quản lý hệ thống phân phối

CHINH PHỤC THÁCH THỨC KHI QUẢN LÝ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NGÀNH DƯỢC PHẨM 

Dược phẩm là hàng hóa “đặc biệt”, được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ để đảm...

XEM THÊM

13 April, 2022 | quản lý hệ thống phân phối

eSALES DMS SOLUTION – 8 TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ. 

eSales DMS Solution nằm trong hệ sinh thái HQSOFT – Distribution & Retail Expert, là giải pháp nổi bật...

XEM THÊM

1 April, 2022 | quản lý hệ thống phân phối

GIỚI THIỆU HỆ SINH THÁI PHÂN PHỐI & BÁN LẺ HQSOFT 

Phân phối bán lẻ là chuỗi các quy trình bán buôn, bán lẻ, đại lý, tiếp thị, CSKH, giao nhận, nhượng...

XEM THÊM

3 March, 2022 | quản lý hệ thống phân phối

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN CHIẾN LƯỢC: HQSOFT – GO GLOBAL  

Ngày 01/03/2022, HQSOFT – Distribution & Retail Expert và UPLIFT – Training & Consulting đã diễn...

XEM THÊM

8 February, 2022 | quản lý hệ thống phân phối

[SABECO x HQSOFT] ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP eSales TRONG VIỆC QUẢN LÝ PA/PG

Vào tháng 1/2022, HQSOFT và SABECO (Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài...

XEM THÊM

24 January, 2022 | quản lý hệ thống phân phối

HQSOFT HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG FUNiX GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NHÂN LỰC

Ngày 07/01/2022, HQSOFT – Distribution & Retail Solution Expert đã tổ chức lễ ký kết hợp tác cùng...

XEM THÊM