Trang chủ Tin Tức KPI – “Bức tranh toàn cảnh” về quản lý chỉ tiêu kinh doanh

KPI – “Bức tranh toàn cảnh” về quản lý chỉ tiêu kinh doanh

Trong kinh doanh, quản lý chỉ tiêu kinh doanh hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp nắm được phần thắng trong cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu. Tuy nhiên, làm thế nào để theo dõi và quản lý được đó là bài toán mà các doanh nghiệp phải giải đáp. Vậy, với giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI giúp giải quyết bài toán về thiết lập và quản lý chỉ tiêu kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào? Cùng chúng tôi đi giải đáp vấn đề này nhé.

KPI là gì?

KPI là chỉ số quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm. Đây là công cụ đánh giá hiệu quả công việc, được thể hiện qua các chỉ số về tiến độ công việc so với mục tiêu đề ra. Nhằm phản ánh hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoặc bộ phận chức năng của công ty hay doanh nghiệp cá nhân. Ở mỗi bộ phận sẽ có một bộ KPI khác nhau phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của phòng ban theo từng giai đoạn. Do đó, chỉ số KPI càng chi tiết giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn thành công việc ở mức độ nào.

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp thì mỗi bộ phận sẽ có chỉ tiêu khác nhau để phù hợp với chiến lược phát triển. Hiện nay, các doanh nghiệp đều áp dụng 2 loại KPI để tổng quan được hoạt động kinh doanh cho các cấp: 

    • KPI được gắn với mục tiêu mang tính chiến lược: với các mục tiêu mang tính chiến lược và tác động trực tiếp đến hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp như: doanh thu, doanh số, lợi nhuận, thị trường, thị phần… 
    • KPI được gắn với mục tiêu mang tính chiến thuật: là các mục tiêu được áp dụng nhằm mục đích thực hiện được các chiến lược đề ra trước đó.

Đối với doanh nghiệp hoạt động theo mô hình phân phối, chỉ tiêu kinh doanh sẽ được thiết lập cho toàn bộ các cấp từ vùng, khu vực, nhà phân phối, đến từng nhân viên. Từ đó, doanh nghiệp dễ dàng đánh giá và đo lường chính xác hiệu quả của nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ và salesman. Giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tiến độ phát triển và có thể điều chỉnh mục tiêu kinh doanh.

Tại sao KPI quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Để hoàn thành chiến lược phát triển của doanh nghiệp mỗi nhân viên đều phải hoàn thành KPI được đưa ra. Thông qua việc đánh giá KPI mà doanh nghiệp nắm được những thông tin quan trọng để điều chỉnh về mặt nhân sự hay kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với thị trường. Để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định, phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn của doanh nghiệp.

Chỉ số KPI ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh

Chỉ số KPI được thiết lập dựa trên những mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Đây chính là phương pháp để đánh giá các mục tiêu và chỉ tiêu về khả năng hòa thành dựa trên nội tại của doanh nghiệp. Do đó, khi mỗi cá nhân hiểu rõ và có trách nhiệm với KPI, đồng thời họ cũng hướng đến thực thi mục tiêu kinh doanh chung của doanh nghiệp. Thông qua hệ thống KPI mà các doanh nghiệp có thể biết được những việc cần làm để có thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Đâu là con đường ngắn nhất để đạt được mục tiêu? Và đâu là con đường dài nhất để đi đến mục tiêu? Do đó, các chỉ số KPI sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, KPI đảm bảo việc đánh giá hiệu quả công việc bằng những số liệu thật trên mức độ hoàn thành công việc. Do đó, sẽ đảm bảo mọi công việc đều được thực hiện theo đúng mục đích và định hướng đã được đề ra.

Hệ thống KPI sẽ cho bạn biết được nhà phân phối, salesman, cửa hàng bán lẻ trong hệ thống phân phối đã tạo ra bằng bao nhiêu % so với doanh số kỳ vọng. Nếu với vai trò là một người quản lý, bạn sẽ phải ngay lập tức phải giúp đội ngũ bán hàng của mình nhận thức rõ về tình hình hiện tại và tìm ra lý do vì sao không đạt được doanh số mong muốn. Đây có thể coi là một vai trò quan trọng nhất của việc quản lý chỉ tiêu kinh doanh.

Đánh giá KPI để tiếp nhận các thông tin quan trọng

KPI được xem là phương pháp đánh giá mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua việc đánh giá KPI, doanh nghiệp sẽ nhìn được bức tranh tổng quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp phải thường xuyên quản lý và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh để nắm được hoạt động kinh doanh. Có kế hoạch điều chỉnh các phương án thực thi cho phù hợp với tình hình thực tế. Thông qua KPI, các doanh nghiệp sẽ nắm bắt được những điểm cốt yếu trong sự phát triển của mình. Để tập trung triển khai và khắc phục những mặt chưa tốt để doanh nghiệp phát triển bền vững về mọi mặt, giúp nhanh chóng đạt được các chỉ tiêu kinh doanh

Đối với doanh nghiệp có hệ thống phân phối, thì việc quản lý chỉ tiêu kinh doanh sẽ biết được doanh số theo từng vùng, dự đoán khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh trong tương lai, tiềm năng để phát triển,… Từ đó, doanh nghiệp sẽ xác định chính xác các nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ, salesman đang hoạt động hiệu quả. Để đề ra chiến lược phù hợp với từng khu vực và phân bổ chỉ tiêu kinh doanh để thúc đẩy hệ thống phát triển đồng đều.

Quản lý chỉ tiêu kinh doanh thường xuyên, đặc biệt là trên hệ thống đo lường theo thời gian thực, sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi như: cần làm những việc gì, tại sao nên làm những việc đó, làm như thế nào, khi nào,… Để đưa ra các chiến thuật phù hợp để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Khuyến khích tinh thần trách nhiệm và nâng cao động lực làm việc

Đây là một trong những giá trị quan trọng nhất của KPI trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên, nhà phân phối một cách bền vững. Việc quản lý và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh giúp ghi nhận sự đóng góp của nhân viên đối với doanh nghiệp. Đồng thời nhắc nhở họ về những trách nhiệm khi làm việc để đảm bảo những mục tiêu đã đề ra. Nhờ vậy, nhân viên sẽ không ngừng nỗ lực và trao dồi bản thân tiến bộ để hoàn thành công việc tốt hơn.

Ngoài ra, khi đạt được chỉ tiêu KPI đã đề ra, nhân viên sẽ hạnh phúc hơn với cảm giác sở hữu thành tựu. Vì đã có đóng góp thiết thực trong việc thực thi chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Từ đó, nhân viên sẽ càng gắn bó với doanh nghiệp hơn, khao khát cống hiến nhiều hơn. Thông qua, việc quản lý chỉ tiêu kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn khách quan khi đánh giá và khen thưởng nhân viên và nhà phân phối khi hoàn thành mục tiêu. Tránh được sự không không bằng trong việc đánh giá và khen thưởng, gây mất đoàn kết trong doanh nghiệp.

Phân hệ KPI của giải pháp eSales Cloud DMS  – giải quyết bài toán về thiết lập và quản lý chỉ tiêu kinh doanh một cách hiệu quả nhất

Với giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI, doanh nghiệp của bạn dễ dàng thực hiện việc thiết lập và quản lý chỉ tiêu kinh doanh cho hệ thống nhà phân phối. Để luôn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo sự phát triển của doanh nghiệp. Vậy giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI đóng vai trò quan trọng để giúp doanh nghiệp quản lý chỉ tiêu kinh doanh, vì:

Dễ dàng thiết lập nhiều dạng chỉ tiêu kinh doanh khác nhau phù hợp với từng ngành hàng

Tùy thuộc vào từng ngành hàng thì mỗi doanh nghiệp sẽ thiết lập hệ thống KPI để phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Với giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI, doanh nghiệp sẽ dễ dàng thiết lập và đo lường hiệu quả kinh doanh của từng cấp trong hệ thống phân phối về: doanh số, sản lượng, tỷ lệ viếng thăm, độ bao phủ, đơn hàng thành công, số sản phẩm bình quân trên đơn hàng, mặt hàng trọng tâm… Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển và mục tiêu mà mỗi doanh nghiệp sẽ quan tâm đến những trọng số KPI khác nhau. Với việc đa dạng trong các ngành hàng và lĩnh vực, giải pháp eSales Cloud DMS có thể cung cấp một bộ khung nền tảng thích hợp trong việc thiết lập chỉ số KPI của từng doanh nghiệp.

KPI được thiết lập theo vùng, nhà phân phối, nhân viên bán hàng…

Với giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI, doanh nghiệp có thể dễ dàng thiết lập và quản lý chỉ tiêu kinh doanh đến từng nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ và mỗi salesman. Ở mỗi cấp của hệ thống phân phối, doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh và phân bổ các chỉ tiêu kinh doanh. Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và tăng lợi nhuận kinh doanh theo định hướng. Qua đó, doanh nghiệp có thể đánh giá một cách khách quan về năng suất làm việc, dự báo về sự phát triển. Và dễ dàng phát hiện các vấn đề phát sinh để kịp thời giải quyết. Bên cạnh đó, giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI, sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh các bộ KPI đã có sẵn để phục vụ nhiều mục đích đánh giá kinh doanh. Điều này, làm cho doanh nghiệp hoàn toàn chủ động để xây dựng và quản lý được chỉ tiêu kinh doanh.

Thống kê báo cáo nhanh chóng, chính xác

Theo cách truyền thống, doanh nghiệp sẽ rất “ám ảnh” theo dõi các chỉ số KPI và báo cáo. Để theo dõi tình hình, có những điều chỉnh kế hoạch và giải quyết các vấn đề đang gặp khó khăn. Vì sẽ mất khá là nhiều thời gian để tổng hợp số liệu từ nhiều bộ phận khác nhau với cách thủ công. Điều này, sẽ làm cho doanh nghiệp không nắm bắt kịp thời và đề ra phương án để giải quyết các vấn đề phát sinh. Với giải pháp eSales Cloud DMS, phân hệ KPI các số liệu được lưu trữ theo thời gian thực và cập nhật trong toàn bộ hệ thống. Các báo cáo về SKU, doanh số, sản lượng, tỷ lệ viếng thăm, độ bao phủ, đơn hàng thành công, số sản phẩm bình quân trên đơn hàng,.. theo ngày, tuần, tháng được trích xuất dễ dàng và nhanh chóng. Giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến trình triển khai kế hoạch để có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 

Dashboard các biểu đồ trực quan dễ dàng theo dõi các chỉ tiêu kinh doanh

Giải pháp eSales Cloud DMS, phận hệ KPI, không chỉ người quản lý mà mỗi bạn salesman cũng có thể theo dõi quá trình và tiến độ làm việc. Với dashboard các báo cáo được hiển thị trực quan với nhiều dạng biểu đồ khác nhau. Cùng thanh tiến trình realtime bạn sẽ dễ dàng biết được tiến độ làm việc của mình như thế nào. Từ đó, có thể điều chỉnh kế hoạch làm việc phù hợp với tình hình thực tế của mình. Bên cạnh đó, các cấp quản lý cũng sẽ quản lý được tiến độ làm việc của đội ngũ nhân viên để có thể thúc đẩy tăng năng suất làm việc. 

Đánh giá chính xác hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên

Điều quan tâm lớn nhất của nhân viên bán hàng là việc đánh giá đúng năng lực và chỉ tiêu thực hiện của nhân viên, để có những phần xét thưởng xứng đáng với nhân viên. Điều này gây không ít tranh cãi trong nội bộ khi tiêu chí và cách đánh giá hiệu suất công việc không rõ ràng. Nhưng với phân hệ KPI của giải pháp eSales Cloud DMS, các số liệu đánh giá chỉ tiêu sẽ minh bạch và chính xác. Mỗi nhân viên đều có thể tự theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của mình. Do đó, qua các báo cáo về chỉ tiêu kinh doanh, các cấp quản lý sẽ dễ dàng đánh giá một cách khách quan về hiệu suất làm việc của nhân viên. Từ đó, để xét thưởng chính xác những cá nhân xuất sắc và có sự hỗ trợ rèn luyện đối với cá nhân với hiệu suất làm việc không cao. Điều này tạo nên tính công bằng, khách quan trong việc đánh giá và xét thưởng và không gây mất đoàn kết trong nội bộ.

Tích hợp trên nhiều thiết bị dễ dàng theo dõi và quản lý

Hiện nay, giải pháp eSales Cloud DMS được tích hợp trên cả PC, tablet và điện thoại thông minh. Do đó, dù ở bất cứ nơi nào bạn cũng có thể nhanh chóng trích xuất dữ liệu để có thể theo dõi và quản lý  chỉ tiêu kinh doanh của đội ngũ nhân viên bán hàng và nhà phân phối. Đồng thời, salesman sẽ hoàn toàn chủ động theo dõi tiến độ hoàn thành công việc dù ở bất cứ nơi đâu. Điều này, đã tạo nên sự thuận tiện để hệ thống phân phối có thể tự làm chủ được công việc của mình.

Vậy, phân hệ KPI của giải pháp eSales Cloud DMS, sẽ giúp bạn dễ dàng thiết lập các KPI khác nhau và dễ dàng quản lý chỉ tiêu kinh doanh. Dựa vào giải pháp này, doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của từng vùng, khu vực, nhà phân phối, nhân viên,… chính xác và nhanh chóng. Giúp doanh nghiệp có một bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp.

Register for Trial & Support (Đăng Ký Trải Nghiệm & Tư Vấn)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Từ khóa:
INPUT YOUR COMMENT